Kwaliteitscontrole

KwaliteitscontroleICL-IP Terneuzen BV heeft naast productiefaciliteiten ook een laboratorium voor de kwaliteitscontrole van onze eindproducten en voor de opvolging van de procesvoering. Er is een continue bezetting in het laboratorium. Diverse moderne analysetechnieken worden gebruikt, zoals

  • GC (gas chromatografie),
  • HPLC (high pressure liquid chromatogragrafie),
  • ion chromatografie,
  • deeltjes grootte meting dmv laser diffractie,
  • automatische soortelijk gewichtsmeting
  • TOC

maar ook titratietechnieken, kleurmetingen en thermische stabiliteitsmetingen worden uitgevoerd.

Onderzoekslaboratorium

Naast het laboratorium voor kwaliteitscontrole is er ook een onderzoekslaboratorium. Hier worden procesverbeteringen onderzocht en ontwikkeld. Ook productverbeteringen en vragen/problemen van klanten worden hier onderzocht en opgelost. In het onderzoekslaboratorium worden tevens simulaties en recepturen voor nieuwe productieprocessen uitgevoerd om te kunnen worden opgeschaald naar de fabriek.
Bijproduct- en afvalstromen van klanten worden onderzocht om hieruit de broom weer terug te winnen zodat de broomcyclus gesloten wordt.

Proefproducties

ICL-IP Terneuzen BV is uitstekend in staat om nieuwe producten te testen en proefproducties te maken. Dit gebeurt in het laboratorium en in onze proeffabriek (pilot plant). De producten kunnen op 1, 10 en 25 liter schaal worden gemaakt. Volledige processimulaties worden uitgevoerd om de opschaling naar de fabriek mogelijk te maken. ICL-IP Terneuzen BV kan na de testen te hebben uitgevoerd een productie op grotere schaal garanderen met de gewenste kwaliteit. Proefproducties of testen vinden plaats in overleg en samenwerking met de klant, of eigen cenrale R&D in Israel.