Energie

Heat Absorption MachineEnergie wordt een steeds prominenter onderwerp. ICL-IP Terneuzen is deelnemer aan de meerjaren afspraak die tussen de overheid en het bedrijfsleven is gesloten. Dat houdt in dat ICL-IP Terneuzen steeds op systematische wijze bekijkt of het mogelijk is minder energie te gebruiken. In dit kader is een warmteabsorptie-machine in gebruik. Met deze machine wordt de bij processen vrijkomende restwarmte omgezet in koude middel dat gebruikt wordt om te koelen.